Tîm golygyddol

Rhowch hamdden i mi ei sefydlu yn 2017 gyda'r nod o ddod â'r dadansoddiad a'r newyddion diweddaraf am y byd ffilmiau i'n defnyddwyr Rhyngrwyd. Yma fe welwch nifer fawr o erthyglau ar ffilmiau o bob pwnc, yn ogystal â byd cerddoriaeth. O hanes cerddorol, teyrngedau cerddorol, yn mynd trwy'r newyddion diweddaraf gan grwpiau mwyaf perthnasol ein hamser a'r rhai blaenorol.

Cynhyrchwyd yr holl erthyglau hyn gan ein tîm gwych o awduron, y gallwch eu gweld isod. Os ydych chi am ymuno â nhw gallwch gysylltu â ni drwodd y ffurflen nesaf. Ar y llaw arall, os ydych chi am weld y rhestr gyfan o bynciau sy'n cael sylw ar y wefan ac wedi'u trefnu yn ôl categorïau, gallwch ymweld y dudalen hon.

Cyn olygyddion

  • Gabriela moran

    Dwi'n hoff iawn o ffilmiau a cherddoriaeth. Rwyf bob amser yn sylwgar i ddatganiadau newydd, boed hynny ar y Rhyngrwyd, cylchgronau, ... beth bynnag! Un o fy nghynlluniau gorau yw treulio prynhawn diog gydag anwylyd ... Mae am y gorau. Ac rwyf hefyd yn mwynhau ysgrifennu a rhannu popeth y gallaf am yr hyn sy'n digwydd ym myd adloniant.