Cuba tôn vinh Pavarotti

Ngày 6 tới, sẽ là hai tháng kể từ cái chết của giọng nam cao người Ý Luciano Pavarotti. Và thế giới bắt đầu ...