quảng cáo
David Bowie

David Bowie

Ngang ngược, bất cần đời. Đổi mới. Với những vòng loại này, cuộc đời của nghệ sĩ người Anh này, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất ...