Tạm biệt, Mercedes Sosa

Cả đất nước Argentina thương tiếc cái chết của 'La Negra' Mercedes Sosa, còn được gọi là 'La Voz de América', người ...

Perfect As Cats: A Tribute to The Cure

Một sự tôn vinh khác bổ sung vào danh sách những sự tưởng nhớ của các nghệ sĩ khác dành cho ban nhạc thần thoại này ...

Oasis tôn vinh John Lennon

Sự yêu thích của anh em nhà Gallagher dành cho Beatles không có gì bí mật và nằm trong một trong những chủ đề của ...