Đoạn giới thiệu cho 'Halloween'

Bạn đã có thể xem đoạn giới thiệu cho 'Halloween', đạo diễn? qua? Cướp Zombie. Bộ phim là phiên bản mới của tác phẩm kinh điển ...

Phim 300

Vào ngày 23 tháng 300, bộ phim XNUMX, chuyển thể từ ...

Đánh giá Rocky Balboa

Vì cuối tuần trước, tôi có rất nhiều thời gian rảnh, nên tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc lãng phí hai giờ đồng hồ ...