વિભાગો

En મને નવરાશ આપો અમે સિનેમા અને સંગીત પ્રત્યે ઉત્સાહી છીએ, તેથી તેઓ અમારું ધ્યાનનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. આ ઉપરાંત, અમે સૌથી ક્લાસિક યુદ્ધ સિનેમાથી લઈને નવીનતમ સુપરહીરો એનિમેશન ફિલ્મો સુધીની ક્ષણો અને અગાઉના યુગની તમામ શૈલીઓ સાથે વ્યવહાર કરીએ છીએ.

સંગીત ક્ષેત્રે, અમને જાઝ, ફ્લેમેંકો અને પંક સંગીત ગમે છે. શું મિશ્રણ, હુ? આ ફક્ત શક્ય છે અમારા માટે આભાર સંપાદકીય ટીમ, જે આ વિષયો પર ડેમ ઓસીઓને સૌથી સંપૂર્ણ સ્પેનિશ બોલતી સાઇટ બનાવવા માટે એકબીજાને સંપૂર્ણ રીતે પૂરક બનાવે છે.