Gabriela moran

Dwi'n hoff iawn o ffilmiau a cherddoriaeth. Rwyf bob amser yn sylwgar i ddatganiadau newydd, boed hynny ar y Rhyngrwyd, cylchgronau, ... beth bynnag! Un o fy nghynlluniau gorau yw treulio prynhawn diog gydag anwylyd ... Mae am y gorau. Ac rwyf hefyd yn mwynhau ysgrifennu a rhannu popeth y gallaf am yr hyn sy'n digwydd ym myd adloniant.